Wij zijn Soest

dialoog 2016

"Jij maakt het verschil"

Dialoog in Soest: omdat jij het verschil maakt …

 

We leven in Soest in een prachtige samenleving, er zijn volop mogelijkheden en kansen. Toch maken we ons ook zorgen: over onverdraagzaamheid, verdeeldheid en gebrek aan wederzijds respect.

 

Een oude wijsheid zegt dat wie de wereld wil verbeteren, bij zichzelf moet beginnen. Wie verdraagzaamheid wil, moet zelf verdraagzaam zijn, wie verbondenheid wil, moet zelf contact maken. Wie met respect benaderd wil worden, moet zelf respect tonen. Die verdraagzame, verbonden en respectvolle samenleving ligt dus voor een groot deel aan ons. Want wij zijn die samenleving, wij zijn Soest.

 

Het begint met samen praten, met elkaar ontmoeten. Mensen van alle culturen, van alle geloven en levensbeschouwingen, oud en jong. Daar nodigen we jullie voor uit: lever zelf een bijdrage aan meer verbondenheid in ons mooie dorp. Ga met je onbekende mede-Soestenaren in gesprek tijdens de Week van de dialoog van 7 tot 10 november. Zo vergroten we de onderlinge samenhang en het begrip voor elkaar.

 

De dialoogtafels staan op verschillende plaatsen in Soest. Op verschillende dagen en tijden, zodat je kunt meedoen op een dag die jou schikt.

 

Soest in dialoog is voor iedereen, wie of wat je ook bent, wat je achtergrond ook is. Het thema is: Jij maakt het verschil.

 

Meld je aan via het formulier in het bovenmenu

Hieronder de locaties van de dialoogtafels in Soest.